Witamy w cukierni Fiore

Codziennie 10:00-20:00, ul. Kazimierza Wielkiego 17b, 37-700 Przemyśl, tel. 16 675 12 22

Regulamin akcji promocyjnej „Bon Rabatowy”

 

 1. Akcja promocyjna organizowana przez F.P.H.U. il Fiore ul Kazimierza Wielkiego 17 B pod hasłem „Bon Rabatowy”, w ramach której wydawane są bony do zrealizowania na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Rabat przyznany uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej- upust od ceny brutto towaru w wysokości 10% na warunkach określonych w regulaminie Akcji Promocyjnej
 3. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia zamieszczenia informacji o otwarciu akcji w internecie, na stronie www.cukierniafiore.pl, i na faceboku do dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej.
 4. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne
 5. W okresie obowiązywania akcji promocyjnej za każdy zakup o wartości co najmniej 150 zł w ramach jednej transakcji zakupowej w Cukierni Fiore, wydany będzie Bon Rabatowy upoważniający do otrzymania 10% rabatu przy kolejnym jednorazowym zakupie na dowolną kwotę.
 6. Akcja promocyjna dotyczy sprzedaży wyrobów nieobjętych usługą kelnerską.
 7. Przy transakcjach z wykorzystaniem Bonu Rabatowego może być wydany kolejny Bon Rabatowy w przypadku gdy finalna wartość transakcji przekroczy 150 zł.
 8. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Bon Rabatowy Sprzedawcy przed zakończeniem jednorazowego zakupu.
 9. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu uszkodzonego, lub takiego, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie że został on przerobiony lub podrobiony, obsługa Cukierni Fiore jest upoważniona do zatrzymania Bonu Rabatowego celem ustalenia jego autentyczności.
 10. Organizator Akcji zobowiązany jest do ustalenia autentyczności Bonu w terminie 30 dni od dnia jego zatrzymania. Klient zostanie powiadomiony o wyniku powyższych ustaleń listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Klienta wskazanym przy zatrzymaniu Bonu.
 11. W przypadku uznania iż bon Rabatowy jest autentyczny, klient ma prawo wykorzystać ten Bon w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o którym mowa w ustępie powyżej.
 12. Bon Rabatowy podlega jednorazowej i niepodzielnej realizacji. Klient chcąc skorzystać Bonu rabatowego zobowiązany jest oddać Bon sprzedawcy cukierni.
 13. Bon traci ważność po upływie 30 dni od jego wydania.
 14. Akcja promocyjna Bon Rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 15. Klientowi nie przysługują wobec Cukierni żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Bonu Rabatowego.
 16. Postanowienia regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.